декември 2020

Месечен Архив

  • eu-flag

    „Арте РС“ ЕООД приключи изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-12640

    На 04.12.2020 г. фирма „Арте РС“ ЕООД приключи изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-12640 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финасиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите […]