Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

  1. eu-flag

05.09.2020 г.

Фирма „Арте РС“ ЕООД стартира изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-12640 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финасиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Главната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за фирма „АРТЕ РС“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Чрез изпълнението на проекта се цели постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020 г.                                                        Край: 04.12.2020 г.

Публикувано в: