„Арте РС“ ЕООД приключи изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-12640

eu-flagНа 04.12.2020 г. фирма „Арте РС“ ЕООД приключи изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-12640 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финасиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Като резултат от изпълнението на проекта фирмата постигна положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Публикувано в: